696 087 790 inspro@inspro.pl

Proponujemy usługi inspektora nadzoru lub całego zespołu inspektorów wraz z menedżerem, współpracujemy z inżynierami posiadającymi:

  • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
  • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

wszystkie osoby z naszego zespołu posiadają oprócz odpowiednich uprawnień budowlanych, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, które pomoże przy realizacji inwestycji. Dzięki nam osiągniesz zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka, aby proces budowy przebiegał zgodnie z przepisami, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z planowanym harmonogramem i kosztorysem.